Astrologia

Popularność astrologii

Fizycy i astronomowie uważają, że planety mają taki sam wpływ na nasze życie, jak zwykłe przedmioty codziennego użytku. Twierdzą, że astrologia nie może zajmować miejsca wśród rzeczywistych nauk. Mają ją za pewien rodzaj wiary lub nawet za przesąd. Jednak nigdy wcześniej astrologia nie cieszyła się tak wielką popularnością, jak obecnie….

Czytaj więcej

You can enable/disable right click