Popularność astrologii

Fizycy i astronomowie uważają, że planety mają taki sam wpływ na nasze życie, jak zwykłe przedmioty codziennego użytku. Twierdzą, że astrologia nie może zajmować miejsca wśród rzeczywistych nauk. Mają ją za pewien rodzaj wiary lub nawet za przesąd. Jednak nigdy wcześniej astrologia nie cieszyła się tak wielką popularnością, jak obecnie. Według sondaży 90% ludzi zna swój znak horoskopu, a 50% wierzy, że planety mają wpływ na ludzkie życie. Obietnica spotkania miłości życia dzięki wpływowi Wenus lub zdobycia fortuny dzięki Marsowi fascynuje i bawi.

Wiedza astrologiczna zrodziła się w starożytnym Babilonie w drugim tysiącleciu p.n.e. Astrologia opiera się na wiekach praktyki i towarzyszy nam od chwili narodzenia do śmierci. Pierwszymi astrologami byli chaldejscy kapłani. Zajmowali się głównie przepowiadaniem znaczących i przełomowych wydarzeń. Wiedza ta była zastrzeżona tylko dla wybranych. Wiele lat później, bo dopiero około 350 roku p.n.e., pojawiła się astrologia uniwersalna. Została ona ujednolicona w 130 roku naszej ery. Grecki astronom Ptolemeusz był jednym z pierwszych, który nadał znakom atrybuty.
Wielu uczonych (Johannes Kepler, Newton) w wolnym czasie zajmowało się astrologią, traktując ją jako środek do kontynuowania swoich badań. Nie należy zapominać, że w siedemnastym wieku nastąpił poważny postęp w rozwoju wiedzy astronomicznej.

Zasadniczo w zodiaku bierzemy pod uwagę dwanaście znaków, ale obecnie należy dodać jeszcze trzynasty znak – Wężownik. Obowiązuje on od 29 listopada do 13 grudnia. Należy zaznaczyć, że o jego istnieniu wiedziano już w czwartym stuleciu przed narodzeniem Chrystusa. Osoby urodzone pod tym znakiem charakteryzują się wysoką wrażliwością, lubią wyzwania, ale lubią też podążać własnymi drogami. Często posiadają duży talent artystyczny.

Chaldejczycy wyraźnie powiązali znaki horoskopu z konstelacjami, nadając im szczególne cechy, ale pamiętajmy, że są one powiązane również z porami roku. Odgrywają one ważną rolę w horoskopie. Wiemy, że astrologia została stworzona dla ludzi żyjących w cywilizacji, która się rozwijała w strefie umiarkowanej na półkuli północnej. Lew jest znakiem Słońca, ponieważ sierpień charakteryzuje się pełnią lata. Oczywiście, że trudno o tym przekonać Australijczyka, dla którego miesiąc ten wypada w środku zimy. Podobnie trudno przedstawić ten punkt widzenia komuś, kto się urodził za kręgiem polarnym. Trzeba jednak zaznaczyć, że z punktu widzenia horoskopu miejsce urodzenia człowieka nie ma większego znaczenia. Należy też dodać, że znaki ulegają przesunięciu z powodu zjawiska, które nazywamy „precesją równonocy”.
Astrologia stanowi gałąź wiedzy, która rozwijała się przez wiele stuleci i nic nie wskazuje na spadek jej popularności. Wprost przeciwnie. Dzięki rozwojowi środków przekazu staje się ona coraz bardziej popularna.

You can enable/disable right click